O nás

img

História

Firma MH ASIST, s.r.o. RSP vznikla
vo februári 2020 ako Registrovaný Sociálny
Podnik, ktorý nám bol uznaný štatútom
v apríli 2020. Firma sa predovšetkým chce
venovať zamestnávaniu sociálne, zdravotne
a inak znevýhodneným osobám, ktoré majú
problém zamestnať sa v štandardnom režime.

img

Špecializácia

S našimi personálnymi kapacitami zabezpečujeme :
- služby v lesníctve a poľovníctve
- technická a technologická podpora : servis,
údržba a dodávka strojných zariadení
- komplexné upratovacie, dezinfekčné a čistiace práce
bytových a nebytových priestorov
- konzultačné a poradenské služby v obchode,
službách a tovaroch – ich následné zabezpečenie
- konzultácie, dodávka a servis komunálnej a lesnej techniky
Toto všetko s maximálnym zreteľom na kvalitu
a sociálny aspekt. Výhodou našej spoločnosti
je, že pre spoločnosti čerpajúce zdroje
zo štrukturálnych fondov EU sme v rámci zákona
a legislatívnych úprav zvýhodnení pri dodávkach
tovarov a služieb pre samosprávy a to 10 % DPH,
toto platí aj pre obchodný styk s ostatnými
Registrovanými Sociálnymi Podnikmi. Pri
podnikateľských subjektoch s uľahčením zadávania
dodávok a služieb pri verejných obstarávaniach.

Technológia

Spoločnosť zabezpečuje dodávku, montáž a servis technológií pre strojársky, potravinársky aj chemický priemysel.

img

Partner verejného sektora

Od roku 2020 je firma MH ASIST, s.r.o.RSP
evidovaná v zozname partnerov verejného
sektora.

Verejné obstarávania

.

Predmet zákazky: Obstaranie zariadení pre spracovanie a zhodnotenie BRO

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 19.07.2021 do 10:00 hod

Termín zverejnenia výzvy : 7.07.2021

Kompletný text výzvy spolu s prílohami:

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1 - Sumárny list CP TP parametre

Príloha č.2 Kúpna zmluva NÁVRH

Príloha č.3 Čestné vyhlásenie

Príloha č.4 A,B Vyhlásenie uchádzača

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (zákazky podľa § 117, resp. § 1 ZVO):

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Stroje BRO

Predmet zákazky: Obstaranie obslužného vozidla (pick up)

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 19.07.2021 do 11:00 hod

Termín zverejnenia výzvy : 7.07.2021

Kompletný text výzvy spolu s prílohami:

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1 - Sumárny list CP TP parametre-pick up

Príloha č.2 Kúpna zmluva NÁVRH

Príloha č.3 Čestné vyhlásenie

Príloha č.4 A,B Vyhlásenie uchádzača

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (zákazky podľa § 117, resp. § 1 ZVO):

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - PICK UP

Osvedčenie a prospekty

.

Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku

Osvedčenie

Priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku
Osvedčenie o členstve v Aliancií pre sociálnu ekonomiku na Slovensku

Osvedčenie

o členstve v Aliancií pre sociálnu ekonomiku na Slovensku
Národný projekt Podpora integračných podnikov

Prospekt

Národný projekt Podpora integračných podnikov
Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka

Prospekt

Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka
Investícia do vašej budúcnosti

Prospekt

Investícia do vašej budúcnosti - Implementácia národných projektov z prog.obdobia 2014 - 2020
Ponuka služieb v PowerPointe

Prezentácia

Ponuka služieb v PowerPointe
Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy
Povolenie na nákladnú dopravu vnútroštátnu

Povolenie

Povolenie na nákladnú dopravu vnútroštátnu
Povolenie na medzinárodnú dopravu

Povolenie

Povolenie na medzinárodnú dopravu

Kontakt

Generálny riaditeľ: Miloš Hlavatý – zároveň koná za spoločnosť

Firma registrovaná na Okresný súd Žilina vl.č.: 74173/L

Výročná správa MH ASIST 2020.pdf

Výročná správa MH ASIST 2021.pdf

Adresa

MH ASIST, s.r.o. RSP

Partizánska 1859/33

Turany 038 53

Mobil

+421 905 393 725

IČO:

52 952 355

IČ DPH:

SK2121188487

Follow Us